Zelené balkóny a interiéry

Ak by ste radi ozelenili aj svoj balkón, terasu, či interiér, Platforma Z má ešte jeden projekt: Zelené balkóny. Budeme sa tešiť na spoluprácu.

Zeleny balkon

Zeleny interier